Visioner och mål

Vision och värdegrund

Våra Värdeord ligger till grund för vårt värdegrundsarbete:

Trygghet

Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga i mötet med miljön på förskolan, med pedagogerna och kamraterna.

Glädje

Det ska vara roligt att vistas på vår förskola!

Gemenskap

Vi vill att en ”vi-känsla” ska genomsyra verksamheten, dels på den egna avdelningen, men också på förskolan och hela enheten. Därför värnar vi om våra gemensamma aktiviteter.

Mångfald

Vi uppmärksammar alla individers olikheter och likheter och ser dem som möjligheter och tillgångar.

Nyfikenhet och lust 

Nyfikenhet, lust och lärande går hand i hand. Vi ger barnen rika möjligheter till att upptäcka och utforska omvärlden tillsammans med kamrater, pedagoger och individuellt.

Social kompetens

Vi vill hjälpa barnen att hitta verktyg för att utveckla sina förmågor och kunskaper som medmänniskor i en hållbar utveckling.

Inflytande

Vi vill ge barnen möjlighet till inflytande i sin vardag, i för dem meningsfulla
sammanhang.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan svärdsliljan

Planer och styrande dokument på förskolan Svärdsliljan

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande

Information om förskolan Svärdsliljan arbetar med lek och lärande

Miljö på förskolan Svärdsliljan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Svärdsliljan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017