Omsorg, lek och lärande

Vi tänker mycket på att ha materialet på barnens nivå. Då kan de själva välja vad de vill använda i sitt utforskande, för att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

Vi arbetar temainriktat och via leken ger vi barnen möjlighet att upptäcka och undersöka. Därigenom väcks deras nyfikenhet och förståelse för det livslånga lärandet.

Vi ger barnen mycket tid och utrymme för lek, eftersom leken är betydelsefull för utvecklingen av sociala egenskaper som empati, hantering och lösning av konflikter. Att visa respekt och hänsyn för varandra är grundläggande för oss.

Vi lägger stor vikt vid ett öppet och förtroligt samarbete med vårdnadshavarna, där den dagliga kontakten är en viktig del. Tillsammans arbetar vi för att barnen ska
trivas.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan svärdsliljan

Visioner och mål på förskolan Svärdsliljan

Detta vill vi på förskolan Svärdsliljan

Planer och styrande dokument på förskolan Svärdsliljan

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på förskolan Svärdsliljan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Svärdsliljan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Publicerad: 9 juni 2017