Omsorg, lek och lärande

Vi tänker mycket på att ha materialet på barnens nivå. Då kan de själva välja vad de vill använda i sitt utforskande, för att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

Vi arbetar temainriktat med vårt utvecklingsområde naturvetenskap och teknik. Via leken ger vi barnen möjlghet att upptäcka och undersöka. Därigenom väcks deras
nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik och deras egen delaktighet i naturens kretslopp. Genom ett utforskande arbetsätt där barnen ges förutsättningar att undersöka och analysera olika lösningar och själva bygga, skapa och konstruera ger vi dem förutsättningar att förstå tekniken i vardagen.

Vi ger barnen mycket tid och utrymme för lek, eftersom leken är betydelsefull för utvecklingen av sociala egenskaper som empati, hantering och lösning av konflikter. Att visa respekt och hänsyn för varandra är grundläggande för oss.

Vi lägger stor vikt vid ett öppet och förtroligt samarbete med föräldrarna där den dagliga kontakten är en viktig del. Tillsammans arbetar vi för att barnen ska
trivas.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan svärdsliljan

Visioner och mål på förskolan Svärdsliljan

Detta vill vi på förskolan Svärdsliljan

Planer och styrande dokument på förskolan Svärdsliljan

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på förskolan Svärdsliljan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Svärdsliljan

Ateljén

Välkommen till ateljén på Kalmar konstmuseum och den skapande verksamheten för barn och unga.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 9 juni 2017