Ateljén

Kalmar konstmuseum

Välkommen till ateljén på Kalmar konstmuseum och den skapande verksamheten för barn och unga. Vi erbjuder visning av aktuell utställning och skapande i ateljén för förskolor och skolor. Utifrån barn och ungdomars frågor och tankar vill vi väcka nyfikenhet kring konsten och möjlighet att skapa själva.

Under höstterminen 2013 startade projektet Estetiska lärprocesser med Vasaskolan. Kan estetiska lärprocesser bidra till barns kunskapsutveckling och utveckla deras förmågor? Eleverna får möta olika uttryck i form av drama, musik, bild et cetera. Eleverna går i klass 1.

Lgr. 2011:

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinneliga och estetiska aspektera uppmärksammas”.

Längre ner i texten står det följande:

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musiserande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”.

Mål

Att långsiktigt öka elevers förmågor när det gäller språk och matematik genom att föra in estetiska processer som ett bestående inslag i undervisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
relevantpriset.docx 359.9 kB 2017-09-25 14.12

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan svärdsliljan

Visioner och mål på förskolan Svärdsliljan

Detta vill vi på förskolan Svärdsliljan

Planer och styrande dokument på förskolan Svärdsliljan

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande

Information om förskolan Svärdsliljan arbetar med lek och lärande

Miljö på förskolan Svärdsliljan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Svärdsliljan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 30 juli 2018
Publicerad: 21 augusti 2017