Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vi strävar efter att erbjuda barnen en utmanande miljö som lockar till lek och lärande, där de lär känna sig själva och sin omvärld.

På varje avdelning utformar vi såväl inne- och utemiljön, som det pedagogiska materialet efter den åldersgrupp vi har, vilket innebär att utmaningen i miljön stegras ju äldre barnen blir.

Vi ger barnen möjlighet att utforska, skapa och leka sig till utveckling, där de får en positiv bild av det livslånga lärandet.

Visioner och mål på förskolan Svärdsliljan

Detta vill vi på förskolan Svärdsliljan

Planer och styrande dokument på förskolan Svärdsliljan

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande

Information om förskolan Svärdsliljan arbetar med lek och lärande

Miljö på förskolan Svärdsliljan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Svärdsliljan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk