Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan svärdsliljan

Avdelningar på förskolan Svärdsliljan

Kontaktuppgifter till förskolan Svärdsliljans avdelningar

Kontakta förskolan Svärdsliljan

Kontakta förskolan Svärdsliljan

Organisation på förskolan Svärdsliljan

Så här har vi organiserat oss på förskolan Svärdsliljan

Förskolan och vår omgivning på förskolan Svärdsliljan

Miljön på och omkring förskolan Svärdsliljan

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017