Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan svärdsliljan

Avdelningar på förskolan Svärdsliljan

Kontaktuppgifter till förskolan Svärdsliljans avdelningar

Kontakta förskolan Svärdsliljan

Kontakta förskolan Svärdsliljan

Organisation på förskolan Svärdsliljan

Så här har vi organiserat oss på förskolan Svärdsliljan

Förskolan och vår omgivning på förskolan Svärdsliljan

Miljön på och omkring förskolan Svärdsliljan

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017