Organisation

Enhetens organisation

Vi har åldersindelade barngrupper 1-4 år på Svärdsliljan och Stensberg, 5 års på Sälen och Stensberg. Enheten har en dagbarnvårdare, som är utbildad förskollärare. Minst en pedagog följer barnen när de byter åldersavdelning.

Måndag är planeringsdag för pedagogerna. Då hjälps vi åt att ta hand om barnen och har gemensamma aktiviteter inne och ute. Konferenstid är huvudsakligen onsdag eftermiddag eller fredag förmiddag.

Enheten har en pedagogista som samarbetar med samtliga arbetslag. Svärdsliljan och Stensberg har varsin husansvarig pedagog med särskilt uppdrag att samordna vikariebehov etc. De fungerar också till viss del som pooler på hela enheten.

Svärdsliljan har ytterligare en pool som täcker vikariebehovet på enheten.

Fler sidor inom om förskolan svärdsliljan

Senast uppdaterad: 20 juni 2018
Publicerad: 22 maj 2017