Organisation

Förskolans organisation

Vi har åldersindelade barngrupper 1-4 år på förskolan Svärdsliljan/Stensberg, 5 års på avdelningen Sälen och förskolan Stensberg. Förskolan har en dagbarnvårdare.

Måndag är planeringsdag för pedagogerna. Då hjälps vi i den pedagogiska verksamheten och har gemensamma aktiviteter inne och ute. Konferenstid är huvudsakligen fredag förmiddag.

Förskolan har en pedagogista som samarbetar med samtliga arbetslag. Förskolan Svärdsliljan/Stensberg har varsin husansvarig pedagog med särskilt uppdrag att samordna vikariebehov.


Fler sidor inom om förskolan svärdsliljan

Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Publicerad: 22 maj 2017