Om förskolan Svärdsliljan

Verksamhetsidé

Vi arbetar temainriktat med vårt gemensamma utvecklingsområde "Hållbar framtid". Vi ger barnen rika möjligheter till att upptäcka och utforska omvärlden tillsammans med kamrater, pedagoger och individuellt.

Vi vill ge barnen verktyg för att utveckla sina förmågor och kunskaper som medmänniskor i en hållbar utveckling. Vi vill också ge barnen möjlighet till inflytande i sin vardag och hjälpa dem in i meningsfulla sammanhang.

Vi arbetar med hållbar utveckling och framtid på många olika sätt. Det är viktigt att ge barnen kunskap genom att exempelvis arbeta med allemansrätten och viktiga samhällsfrågor, på barnens nivå.

Vi håller vårt uppdrag levande genom kontinuerliga återkopplingar till läroplanen för förskolan Lpfö 18 och verksamhetsuppdraget och använder oss av relevant litteratur för att koppla praktiken med teorierna.

Att bo och leva i Kalmar

Förskolan Svärdsliljan är centralt belägen i Kalmar. I förskolans närhet finns natursköna miljöer med parker och grönområden som inbjuder till spännande möten, till exempel Kalmar slott, alldeles invid Kalmarsund. Inom gångavstånd finns också konst- och länsmuseum samt stadsbibliotek.

Avdelningar på förskolan Svärdsliljan

Kontaktuppgifter till förskolan Svärdsliljans avdelningar

Kontakta förskolan Svärdsliljan

Kontakta förskolan Svärdsliljan

Organisation på förskolan Svärdsliljan

Så här har vi organiserat oss på förskolan Svärdsliljan

Förskolan och vår omgivning på förskolan Svärdsliljan

Miljön på och omkring förskolan Svärdsliljan