Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan svärdsliljan

Olycksfallsförsäkring på förskolan Svärdsliljan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan Svärdsliljan

Fotografering på förskolan Svärdsliljan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Svärdsliljan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Publicerad: 2 juni 2017