Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Olycksfallsförsäkring på förskolan Svärdsliljan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Svärdsliljan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan Svärdsliljan

Fotografering på förskolan Svärdsliljan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Svärdsliljan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden