Visioner och mål

Vision och värdegrund

I vårt värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn som vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserade.

Mål

Med utgångspunkt från läroplanens mål innehåller vårt arbete det som vi tror behövs för ett professionellt arbete med barnen. Målen integreras i förskolans miljö, i vardagsrutiner samt i teman eller aktiviteter.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan smedby

Planer och styrande dokument på förskolan Smedby

Planer och dokument som styr förskolan Smedbys verksamhet

Barnets lärande på förskolan Smedby

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Smedby

Miljö på förskolan Smedby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Smedby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017