Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan smedby

Visioner och mål på förskolan Smedby

Detta vill vi på förskolan Smedby

Barnets lärande på förskolan Smedby

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Smedby

Miljö på förskolan Smedby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Smedby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 22 maj 2017