Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Omsorg, lek och lärande

Barn leker och barn lär, men lär de i leken?

För barnet är leken livsviktig. Leken har alltid funnits där som ett sätt att fånga, förstå, vidareutveckla eller uppfylla önskedrömmar. Det finns ett samband mellan lek och lärande. Vi pedagoger har en stor betydelse i leken och lärandet. Vi ska ta tillvara leken (leksituationerna) och använda oss av leken i ett lärande syfte