Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan smedby

Kontakta förskolan Smedby

Kontakta förskolan Smedby

Avdelningar på förskolan Smedby

Kontaktuppgifter till förskolan Smedbys avdelningar

Organisation på förskolan Smedby

Så här har vi organiserat oss på förskolan Smedby

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017