Skyddsombud på förskolan Smedby

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan smedby

Kontakta förskolan Smedby

Kontakta förskolan Smedby

Avdelningar på förskolan Smedby

Kontaktuppgifter till förskolan Smedbys avdelningar

Organisation på förskolan Smedby

Så här har vi organiserat oss på förskolan Smedby

Senast uppdaterad: 18 september 2020
Publicerad: 22 maj 2017