Organisation

Följande ansvarsfördelning finns i verksamheten:

 • Rektor
 • Biträdande rektor och skolsekreterare
 • Samverkansgrupp (beslutande)
 • Ledningsgrupp (beredande)
 • Samordnare som på uppdrag av förskolechef leder arbetslagets gemensamma arbete inom givna ramar.
 • Utvecklingsgrupper som har ansvar att ta fram analyser och förslag på förskolans utveckling.
 • Specialpedagog som leder enhetens barnhälsa

Rutiner som förstärker arbetet med inflytande för föräldrarna är:

 • Utvecklingssamtal
 • Veckobrev/månadsbrev
 • Föräldramöten
 • Föräldrapanel
 • Vardagskontakten med föräldrar vid hämtning och lämning

Fler sidor inom om förskolan smedby

Senast uppdaterad: 9 april 2020
Publicerad: 22 maj 2017