Om förskolan Smedby

Vi erbjuder en förskola som ger grunden till det livslånga lärandet där verksamheten är trygg, rolig och lärorik. Vi vet att de första åren i barnens liv lägger grunden för identitet, självkänsla och värderingar. Därför är ditt barns tid hos oss särskilt viktig.

Det är språket och det sociala samspelet med andra som bildar en grund för lärande. Det är då vi i vår undervisning visar våra barn vilka värderingar som är viktiga i vårt samhälle. Leken är alltid central i barnens lärande och med den metoden tror vi att lust och nyfikenhet väcks. Barnens kunskaper växer och utvecklas.

I vårt värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn som vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserade. Med utgångspunkt från läroplanens mål innehåller vårt arbete det som vi tror behövs för ett professionellt arbete med  barnen. Målen integreras i förskolans miljö, i vardagsrutiner samt i teman eller aktiviteter.

Vår ort har matbutik, pizzerior, gårdshandel och vårdcentral. Här finns för den som gillar föreningsliv bland annat fotbollsförening, orientering och scoutverksamhet. Smedby har utmärkta kommunikationer med både buss och pendeltåg in till Kalmar. 2018 öppnade mötesplats Smedjan som erbjuder både fritidsgård och bibliotek.

Kontakta förskolan Smedby

Kontakta förskolan Smedby

Avdelningar på förskolan Smedby

Kontaktuppgifter till förskolan Smedbys avdelningar

Organisation på förskolan Smedby

Så här har vi organiserat oss på förskolan Smedby