Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan smedby

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Smedby

Likabehandlingsplan för förskolan Smedby

Fotografering på förskolan Smedby

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Smedby

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Smedby

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017