Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Smedby

Likabehandlingsplan för förskolan Smedby

Fotografering på förskolan Smedby

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Smedby

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Smedby

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i på förskolan Smedby

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom