Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Rockneby

Förskolan Rockneby ett växthus för omsorg, lek och lärande
I våra verksamheter utgår vi från en helhetssyn på barnet, där vi ser till barnets utveckling ur tre perspektiv: omsorg, lek och lärande.

På vår förskola får ditt barn lära sig genom att leka, skapa och utforska- på egen hand, i grupp och i nära relation med pedagoger. På förskolan i Rockneby får ditt barn en trygg omsorg och en god grund för det livslånga lärandet.

Vår ambition är att tiden i förskolan ska man se tillbaka på som trygg, rolig och spännande. De nationella målen för förskolan omsätter vi tillsammans med barnen genom vårt temaarbete Sagan som grund för lärande.

Handdockorna i vårt sagotema blir medupptäckare och inspiratörer i arbetet tillsammans med barnen. Det gör att barnet får erfarenheter och kunskaper i ett naturligt sammanhang. Vi avslutar temat varje läsår med en vernissage. Där får du möjlighet att gå runt och titta på vår verksamhet tillsammans med ditt barn. Barns expansiva fas för språkutveckling är under förskoleåren. Vi har valt att fokusera och utveckla språk och matematikförmågorna inom läroplanens olika målområden.

Fler sidor inom välkommen till förskolan rockneby

Om förskolan Rockneby

Här kan du läsa om förskolan Rocknebys enhet

Planer och styrande dokument - förskolan Rockneby

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Rockneby.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Miljö på förskolan Rockneby

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Matsedel och kostpolicy på förskolan Rockneby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024
Publicerad: 10 december 2020