Om förskolan Rockneby

Trygghet, säkerhet och samverkan med er som vårdnadshavare är grundstenar för våra arbetslag. Här finns förskolan mitt i det lilla samhället, med närhet till hav och natur.

I våra verksamheter utgår vi från en helhetssyn på barnet, där vi ser till barnets utveckling ur tre perspektiv: omsorg, lek och lärande.

Naturen runt samhället är jordbrukslandskap som kantas av Kalmarsund i öster och skog i väster. I närsamhället finns affär, allaktivitetshus med sporthall, bibliotek och Ryssby kyrka. Annan kommersiell service är café, bilmuseum Tjorven, Kyrkelund Adlibitum och bensinstation med matservering.

Bebyggelsen utgörs av enfamiljsvillor, men i centrum av samhället finns även hyreshus. Utbyggnad av Rockneby sker i de kustnära områdena ut mot Revsudden.

Fler sidor inom välkommen till förskolan rockneby

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Rockneby

Här kan du läsa om förskolan Rocknebys verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Planer och styrande dokument - förskolan Rockneby

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Rockneby.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Miljö på förskolan Rockneby

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Matsedel och kostpolicy på förskolan Rockneby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 15 december 2023
Publicerad: 10 december 2020