Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

 Förskolan Rocknebys prioriterade mål för året 2018-2019 är:

Vi arbetar för att ge alla barn möjligheter, oavsett kön, tro, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning att pröva och utveckla förmågor och intresse, att uppleva demokrati och allas lika värde. Vi använder kompissolen som ett centralt verktyg på Rockneby förskola.

Barns expansiva fas för språkutveckling är under förskoleåren. Vi fokuserar på att ge barnen rika möjligheter att kommunicera på olika sätt. Vi fokuserar på området berättande där det sociala samspelet berikar.

Vi arbetar med barnet i centrum för att ge det möjligheter att utveckla förmågan att undersöka, reflektera och pröva olika problemlösningar. Genom sagan arbetar vi med matematikens grundläggande kunskaper. Just nu sätter vi fokus på additionsstrategier, talskrivning, ramsräkning och begreppet färre.

Vi har nära till naturområden och vi ger barnen möjligheter att reflektera om och utforska naturvetenskap och teknik. Vi arbetar aktivt för att utveckla vår verksamhet inom teknik och digitala verktyg.

Vi vill ge barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och reflektioner över sitt eget lärande i olika skapandeprocesser.

Vi arbetar för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vi är grön flagg certifierade.

Varje barn ges möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få chans till ett reellt inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rockneby

Visioner och mål på förskolan Rockneby

Det här vill vi på förskolan Rockneby

Individuell utveckling på förskolan Rockneby

Ditt barns utveckling på förskolan Rockneby

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rockneby

Förskolan Rockneby arbetar efter förskolans läroplan

Barnets lärande på förskolan Rockneby

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rockneby

Miljö på förskolan Rockneby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rockneby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Publicerad: 19 april 2017