Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Individuell utveckling på förskolan Rockneby

Barn som pysslar

Ditt barn har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen följer och stödjer barnens utveckling mot lärandet tillsammans med de övriga pedagogerna i arbetslaget och dokumenterar det på olika sätt.

Bland annat i bild, text och film. Dokumentationerna ligger sedan till underlag för de utvecklingssamtal som sker minst en gång under varje läsår tillsammans med dig eller er som vårdnadshavare.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rockneby

Visioner och mål på förskolan Rockneby

Det här vill vi på förskolan Rockneby

Planer och styrande dokument på förskolan Rockneby

Planer och dokument som styr förskolan Rockneby verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rockneby

Förskolan Rockneby arbetar efter förskolans läroplan

Barnets lärande på förskolan Rockneby

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rockneby

Miljö på förskolan Rockneby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rockneby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 19 april 2017