Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Barnets lärande

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt. Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar.

Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Introduktion

En del barn och du som vårdnadshavare möter förskolan för första gången och andra börjar på sin eller en ny avdelning efter lång ledighet. Det är en tid av nya intressanta möten som kan vara pirriga. Efter några veckor brukar förskolan rutiner vara kända för de flesta barn och dig som vårdnadshavare och förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Vår ambition är att tiden i förskolan ska man se tillbaka på som trygg, rolig och spännande. De nationella målen för förskolan omsätter vi tillsammans med barnen genom vårt temaarbete ”Sagan som grund för lärande” Handdockorna i vårt sagotema blir medupptäckare och inspiratörer i arbetet tillsammans med barnen. Det gör att barnet får erfarenheter och kunskaper i ett naturligt sammanhang. Vi avslutar temat varje läsår med en vernissage. Där får du möjlighet att gå runt och titta på vår verksamhet tillsammans med ditt barn. Barns expansiva fas för språkutveckling är under förskoleåren. Vi har valt att fokusera och utveckla språk och matematikförmågorna inom läroplanens olika målområden. I år har vi satt fokus på berättande och positionssystemet. Lek, skapande och rörelse är viktiga
verktyg i det pedagogiska arbetet. Barn tar till sig omvärlden med alla sina
sinnen.

Ett aktivt förhållningssätt genom ”kompissolen” genomsyrar värdegrundsarbetet
för att utveckla barnen till aktiva ansvarsfulla medmänniskor.

Eftersom vi har nära till naturområden får barnen många tillfällen att vistas i skog och mark och därmed får de en känsla för miljön och dess möjligheter. Förskolan fick första gången 2012 utmärkelsen "Grön flagg" för arbetet att synliggöra kretslopp. Det här verksamhetsåret är inriktningen att tillsammans med barnen utforska klimat och energi.

Trygghet, säkerhet och samverkan med er som vårdnadshavare är grundstenar för barns och vårdnadshavares tillit till arbetslag och verksamhet. Ni kommer att erbjudas minst ett utvecklingssamtal/år under tiden i förskolan. Där vi berättar om vad verksamheten erbjudit och vad som intresserar just ditt barn.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rockneby

Visioner och mål på förskolan Rockneby

Det här vill vi på förskolan Rockneby

Planer och styrande dokument på förskolan Rockneby

Planer och dokument som styr förskolan Rockneby verksamhet

Individuell utveckling på förskolan Rockneby

Ditt barns utveckling på förskolan Rockneby

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rockneby

Förskolan Rockneby arbetar efter förskolans läroplan

Miljö på förskolan Rockneby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rockneby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 18 april 2017