Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt. Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar.

Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Visioner och mål på förskolan Rockneby

Det här vill vi på förskolan Rockneby

Planer och styrande dokument på förskolan Rockneby

Planer och dokument som styr förskolan Rockneby verksamhet

Individuell utveckling på förskolan Rockneby

Ditt barns utveckling på förskolan Rockneby

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rockneby

Förskolan Rockneby arbetar efter förskolans läroplan

Barnets lärande på förskolan Rockneby

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rockneby

Miljö på förskolan Rockneby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rockneby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk