Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Miljö på förskolan Rockneby på förskolan Rockneby

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Fler sidor inom om förskolan

Om förskolan Rockneby

Här kan du läsa om förskolan Rocknebys enhet

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Rockneby

Här kan du läsa om förskolan Rocknebys verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Planer och styrande dokument - förskolan Rockneby

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Rockneby.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Matsedel och kostpolicy på förskolan Rockneby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Publicerad: 10 december 2020