Organisation

Vi anser att pedagogtätheten har betydelse. Större betydelse har dock hur enhetens pedagoger organiserar sig utifrån det enskilda barnets eller barngruppens behov.

En flexibel organisation som kan anpassa sig, och omfördela pedagogtäthet utifrån temporära, tillfälliga eller kanske längre behov är nödvändigt för att varje barn ska få det varje barn har rätt till.

Vi arbetar för att få en hög kontinuitet för ditt barn genom att erbjuda en känd (tydlig) organisation som vi vet skapar trygghet för ditt barn och dig som vårdnadshavare. På förskolan i Rockneby arbetar vi i två tydliga ”spår” Torsbäcken 1-5 år och Kullen 1-5 år. Det vill säga att inskolas ditt barn på Torsbäcken alternativt Kullen avslutar man sin förskoletid i samma spår. Vi vet att kontinuitet har stor betydelse för kvalitén därför är vår ambition att minst en pedagog följer med barnen när de flyttar till en annan avdelning inom förskolan.

Fler sidor inom om förskolan rockneby

Förskolan och vår omgivning på förskolan Rockneby

Miljön på och omkring förskolan Rockneby

Jobba hos oss på förskolan Rockneby

Att arbeta på förskolan Rockneby

Kontakta förskolan Rockneby

Kontakta förskolan Rockneby

Avdelningar på förskolan Rockneby

Kontaktuppgifter till våra avdelningar på förskolan Rockneby

Personal på förskolan Rockneby

Personal på förskolan Rockneby

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Publicerad: 18 april 2017