Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Förskolan och vår omgivning

Kreativ, tillgänglig och säker lärmiljö ute som inne

Vi är noga med att lärmiljön på förskolan är trygg, säker och utgår från barnens behov av lek och lugn. Det gäller såväl utemiljön som innemiljön. I förskolans närhet
finns bland annat skogen, biblioteket och äldreboendet Enliden. Tillsammas
utforskar vi vår närmiljö på flera olika sätt.

Oavsett vilken av våra avdelningar ditt barn placeras på finns det en stimulerande miljö att tillgå. Gungor, klätterställning, sandlådor och cyklar finns tillgängliga på alla platser. Det finns även en miljö för snickrande och byggande dit alla avdelningar har tillträde.

För att minska barnens exponering av sol på förskolan har våra sandlådor en pergola över som ett permanent solskydd.

Våra innemiljöer är anpassade efter de barngrupper som vistas där och förändras därför med jämna mellanrum för att passa barnens intresse. Det finns alltid tillgång till ateljé, bygg, rollek och köksmiljö. Innemiljön förändras också efter det sagotemat vi arbetar med under läsåret.