Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Om förskolan Rockneby

Lekande barn

”ett växthus för omsorg, lek och lärande”

Verksamhetsidé

Lärande i sagans värld

Vår verksamhet bygger på upplevelsebaserat lärande med lek, glädje och humor som viktiga ingredienser.

Rocknebys förskola arbetar med ”sagan som grund för lärande”. Varje läsår arbetar hela förskolan med ett gemensamt sagotema. Sagan blir den röda tråden i verksamheten för att sträva mot målen i läroplanen. Sagan introducerar på ett överraskande sätt genom till exempel dramatisering och teater med handdockor. Handdockorna följer sedan sagotemat under året och finns med i arbetet.

Att bo och leva i Rockneby

Om man kör 17 minuter norrut på E22:an från Kalmar centrum kommer man till samhället Rockneby.

Naturen runt samhället är jordbrukslandskap som kantas av Kalmarsund i öster och skog i väster. I närsamhället finns affär, allaktivitetshus med sporthall, bibliotek och Ryssby kyrka. Annan kommersiell service är café, bilmuseum Tjorven, Kyrkelund Adlibitum och bensinstation med matservering. Bebyggelsen utgörs av enfamiljsvillor, men i centrum av samhället finns även hyreshus. Utbyggnad av Rockneby sker i de kustnära områdena ut mot Revsudden.

Under sommaren lever kustområdet upp. Barn och familjer kan avnjuta sol, bad, båt och friluftsverksamhet.

Rockneby är en knutpunkt för KLT:s bussförbindelser.

Organisation på förskolan Rockneby

Så här har vi organiserat oss på förskolan Rockneby

Förskolan och vår omgivning på förskolan Rockneby

Miljön på och omkring förskolan Rockneby

Jobba hos oss på förskolan Rockneby

Att arbeta på förskolan Rockneby

Kontakta förskolan Rockneby

Kontakta förskolan Rockneby

Avdelningar på förskolan Rockneby

Kontaktuppgifter till våra avdelningar på förskolan Rockneby

Personal på förskolan Rockneby

Personal på förskolan Rockneby