Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan rockneby

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Rockneby

Likabehandlingsplan för förskolan Rockneby

Fotografering på förskolan Rockneby

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Rockneby

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring för barn på förskolan Rockneby

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 5 augusti 2020
Publicerad: 2 juni 2017