Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Hälsa och trygghet på förskolan Rockneby

Forskning visar att barn som känner sig trygga lär sig mer. All personal på vår förskola arbetar aktivt med att vara trygga och tydliga förebilder.

Kompissolen är ett levande redskap som är konkret för barnen. Varje termin får barnen på varje avdelning/hemvist vara delaktiga i arbetet med att diskutera fram vad som är viktigt för att vara en bra kompis. Barnens tankar skrivs ner eller tydliggörs med bilder på solens strålar.” Kompissolen” är ett levande redskap som är konkret för barnen eftersom man kan både ta och se på den.

På vår förskola har vi en gemensam värdegrund. Det innebär att alla som arbetar hos oss måste dela de värderingarna och agera utifrån dem i relation till kollegor, barn och vårdnadshavare. För att säkerställa att vi lever som vi lär har vi ett systematiskt kvalitetsarbete och planen mot diskriminering och kränkande behandling som alla avdelningar på förskolan följer upp och utvärderar.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Rockneby

Likabehandlingsplan för förskolan Rockneby

Fotografering på förskolan Rockneby

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Rockneby

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring för barn på förskolan Rockneby

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom