Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Tider och rutiner

Bra att veta

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06:00 till senast 19:00.

En gång per termin har vi en så kallad ”stängningsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar.

Under sommaren, vid jul, klämdagar och stängningsdagar sker sammanslagning mellan alla avdelningar.

  • Torsbäcken börjar dagen på Haren och Kullen börjar dagen på Humlan. Avdelningarna öppnar kl. 6:00 och barnen är där ca 7-7:30 innan de går över till sina egna avdelningar.
  • Frukost serveras ca kl.8:00 Om ni vill att ert barn ska äta frukost så sätt gärna starttiden senast 7:45. Det gör att barnet hinner komma in och landa hos oss innan vi ska sätta oss och äta.
  • Under förmiddagen har vi temaarbete, lek och planerade aktiviteter i grupper inne och ute.
  • Lunch serveras ca kl.11:00–11:30
  • Alla barn som sover gör det i vagnar utomhus. De äldre samlas för olika aktiviterer.
  • Mellanmål ca kl. 14:15
  • Egen vald lek, inne eller ute
  • Kullen går ihop ca kl. 15:30-16:00, Torsbäcken går ihop 16:00-16:30.
  • Klockan 17:00 stänger Kullens förskola och barnen går till Torsbäckens förskola tillsammans med en pedagog från Kullen. Stängning på förskolan Rockneby sker på Torsbäckens förskola utifrån barnens inlämnade scheman.
  • På måndagar har alla arbetslag planering - vi hjälps åt att avlösa varandra

Läsårstider och stängningsdagar

Vårterminen 2020
8 januari – 12 juni
Lovdagar/studiedagar
17–21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13–17 april (påsklov vecka 16)
22 maj (lovdag)

Hösttermin 2020
18 augusti – 18 december
Lovdagar/studiedagar
17 september studiedag
26-30 oktober höstlov
26 oktober samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårtermin 2021
7 januari – 11 juni
Lovdagar/studiedagar
22-26 februari sportlov
15 mars studiedag och samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem
6-9 april påsklov
20 april studiedag
14 maj lov

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare på förskolan rockneby

Föräldrars inflytande och delaktighet

Föräldrars inflytande och delaktighet på förskolan Rockneby

Anmäla och säga upp plats på förskolan Rockneby

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan och ledighet på förskolan Rockneby

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 18 april 2017