Föräldrars inflytande och delaktighet

Hur kan jag som förälder känna mig delaktig i förskolans verksamhet?

Det är viktigt för oss att både era barn och ni föräldrar känner trygghet när ni vistas hos oss. Genom samtal och dialog med pedagogerna om verksamheten och ditt barn får du som förälder en bra inblick i och kunskap om barnens vardag. Alla avdelningar/hemvister har veckoplaneringen uppsatt i tamburen eller utskickad via mail, där kan ni följa vår verksamhet.

Tiden i förskolan kommer att bli lärorik och spännande och era synpunkter är viktiga för oss. Vill du som förälder träffa förskolechef och skolans rektor finns möjlighet att delta på brukarråd.

Här möter du oss

  • Inskolning
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Informationsbrev via e-post
  • Information i tamburen
  • Föräldraenkät
  • Projektavslutning - vernissage
  • Vår webbplats på kalmar.se

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare på förskolan rockneby

Tider och rutiner på förskolan Rockneby

Tider, rutiner och bra att veta på förskolan Rockneby

Anmäla och säga upp plats på förskolan Rockneby

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan och ledighet på förskolan Rockneby

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Publicerad: 18 april 2017