Visioner och mål

Alla barn är i ett viktigt sammanhang hos oss.

På förskolan Rinkabyholm arbetar vi utifrån ett gemensamt tema i olika projekt, alltid med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Vi vill möta barnens intressen och behov genom att utforma en miljö som ger lagom stora utmaningar. För att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin vardag utifrån sina önskemål delar vi dagligen upp barnen i mindre grupper, både ute och inne.

Vårt jämställdhetsarbete genomsyrar verksamheten. Vår värdegrund bygger på barn som vågar och tillåts prova och upptäcka nya saker varje dag och växa som individer. Vi vill att barn ska få uppleva en trygg förskola med engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger som utmanar barnens tankar och kunskap om världen.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan och de strävansmål som finns i den.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rinkabyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Planer och dokument som styr förskolan Rinkabyholms verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Hur vi tänker kring lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Barnets lärande på förskolan Rinkabyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Publicerad: 19 maj 2017