Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rinkabyholm

Visioner och mål på förskolan Rinkabyholm

Det här vill vi på förskolan Rinkabyholm

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Hur vi tänker kring lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Barnets lärande på förskolan Rinkabyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 19 maj 2017