Omsorg, lek och lärande

Förskolans verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, fostran och lärande bildar en helhet. Vi ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rinkabyholm

Visioner och mål på förskolan Rinkabyholm

Det här vill vi på förskolan Rinkabyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Planer och dokument som styr förskolan Rinkabyholms verksamhet

Barnets lärande på förskolan Rinkabyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 april 2020
Publicerad: 19 maj 2017