Barnets lärande

Alla barn är i ett viktigt sammanhang hos oss.

Inskolning

Innan inskolningen börjar bjuds du som vårdnadshavare till inskolningssamtal. Under inskolningen introduceras barn och vårdnadshavare i vår verksamhet för att skapa relationer med pedagoger, barn och miljö. Varje barn är unikt och inskolningsperioden varierar utifrån varje barns behov. Du som vårdnadshavare finns med under delar av inskolningen.

Övergång till förskoleklass

De flesta av våra barn börjar i förskoleklass på Rinkabyholmsskolan. Under våren bjuds ni vårdnadshavare in till ett föräldramöte för att få information om förskoleklassens verksamhet. Under våren besöker barnen vid flera tillfällen skolans miljöer. Pedagogerna i förskolan och förskoleklass har pedagogiska överlämningar där information om vad era barn har gjort i förskolan överlämnas. Vid behov sker individuella överlämningar där du som vårdnadshavare bjuds in att delta.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rinkabyholm

Visioner och mål på förskolan Rinkabyholm

Det här vill vi på förskolan Rinkabyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Planer och dokument som styr förskolan Rinkabyholms verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Hur vi tänker kring lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Publicerad: 22 maj 2017