Barnets lärande

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Inskolning

Inskolningen, en del barn och du som vårdnadshavare möter förskolan för första gången och andra börjar på sin eller en ny avdelning efter lång ledighet. Det är en tid av nya intressanta möten som kan vara spännande. Efter några veckor brukar förskolan rutiner vara kända för de flesta barn och dig som vårdnadshavare och förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar
kommer barnen att lättare möta förändringar. Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Övergång till förskoleklass

Då våra femåringar går ett stenkast ifrån skolan, är övergången naturlig. Vi har ett nära samarbete med förskoleklass, fritidshem och skola.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rinkabyholm

Visioner och mål på förskolan Rinkabyholm

Det här vill vi på förskolan Rinkabyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Planer och dokument som styr förskolan Rinkabyholms verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Hur vi tänker kring lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 22 maj 2017