Pedagogik, metoder och arbetssätt

Alla barn är i ett viktigt sammanhang hos oss.

Barnen skall ges rika möjligheter till genom att bli lyssnad på och få möjlighet att delge sina tankar. Varje individ har rätt att få vara delaktiga, kunna bidra och påverka utifrån sina egna förutsättningar.

Att förskolan skall vara inbjudande innebär att alla som kommer hit skall känna sig betydelsefulla och välkomna. Alla barn och vårdnadshavare skall mötas på ett trevligt sätt av nyfikna och professionella pedagoger.

Vi vill att vår förskola skall vara en plats där alla barn får möjlighet att berika varandra, genom att inspireras och lära av varandra. Varje barn skall känna sig värdefull och uppskattad för just den person man är.

Visioner och mål på förskolan Rinkabyholm

Det här vill vi på förskolan Rinkabyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Planer och dokument som styr förskolan Rinkabyholms verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Hur vi tänker kring lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Barnets lärande på förskolan Rinkabyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk