Organisation

Vi vill möta barnens intressen och behov genom att utforma en miljö som ger lagom stora utmaningar. För att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin vardag utifrån sina önskemål delar vi dagligen upp barnen i mindre grupper, både ute och inne. Grupperna kan vara delade exempelvis utifrån ålder och/eller intressen. Barngrupperna ökar i storlek vartefter barnen växer och utifrån våra lokalers möjligheter. Med detta önskar vi att barnen ska uppleva möjlighet till många lärandesituationer och en givande vardag som är fylld av glädje, utforskande, omsorg och lek. Detta tillsammans med andra barn och pedagoger, där varje barn ges möjlighet att utveckla sin identitet samtidigt som de är delaktiga i den gemenskap som förskolan erbjuder genom olika relationer.

Fler sidor inom om förskolan rinkabyholm

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Avdelningar på förskolan Rinkabyholm

Förskolan Rinkabyholms avdelningar och kontaktuppgifter till dem

Förskolan och vår omgivning på förskolan Rinkabyholm

Miljöer barnen på förskolan Rinkabyholm vistas i

Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Publicerad: 19 maj 2017