Organisation

Barnen är åldersuppdelade och tanken är att ju äldre förskolebarnen blir, desto kortare avstånd till skolan och dess miljö. Det blir en naturlig stegring i miljön, innan de tar klivet upp i skolan och på sätt kan vi öka vår samverkan med skolan.

En flexibel organisation som kan anpassa sig, och omfördela pedagogtäthet utifrån temporära, tillfälliga eller kanske längre behov, är nödvändigt för att varje barn ska få det varje barn har rätt till. Vi arbetar för att få en hög kontinuitet för ditt barn genom att erbjuda en tydlig organisation som vi vet skapar trygghet för ditt barn och dig som vårdnadshavare.

Pedagoger följer barngruppen i möjligaste mån tills dess att det lämnar förskolan för att börja förskoleklass. Kontinuitet har stor betydelse för barnets trygghet och kvalitén på verksamheten.

Fler sidor inom om förskolan rinkabyholm

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Avdelningar på förskolan Rinkabyholm

Förskolan Rinkabyholms avdelningar och kontaktuppgifter till dem

Förskolan och vår omgivning på förskolan Rinkabyholm

Miljöer barnen på förskolan Rinkabyholm vistas i

Senast uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 19 maj 2017