Förskolan och vår omgivning

Kreativ, tillgänglig, tillåtande och säker lärmiljö ute som inne.

Vi är noga med att lärmiljön på förskolan är trygg, säker och utgår från barnens intressen. Det gäller såväl utemiljön som innemiljön. Materialet ska vara lättillgängligt och i barnens nivå.

Här bygger vi upp miljöerna utifrån barnets och gruppens intressen. Den kan därför se väldigt olika ut från avdelning till avdelning. Materialet är lättillgängligt och miljön utformas efter barnen.

Vi har fördelen av att ha tre olika förskolegårdar och kan använda oss av varandras. Allt från Månens gård med skogsmiljö, till den mindre mer överskådbara på Solen till den med de största ytorna på Stjärnan.