Om förskolan Rinkabyholm

Verksamhetsidé

På förskolan Rinkabyholm arbetar vi utifrån ett gemensamt tema i olika projekt, alltid med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Vi vill möta barnens intressen och behov genom att utforma en miljö som ger lagom stora utmaningar. För att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin vardag utifrån sina önskemål delar vi dagligen upp barnen i mindre grupper, både ute och inne.

Att bo och leva i Rinkabyholm

Rinkabyholm är idag ett samhälle cirka 9 km söder om Kalmar, och här finns förskola, skola F-6, fritidshem, livsmedelsbutik, pizzeria, frisör och bibliotek.
Det finns bra bussförbindelser som innebär att förskolan lätt kan ta sig till stan på besök på museum, bibliotek etcetera.

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Avdelningar på förskolan Rinkabyholm

Förskolan Rinkabyholms avdelningar och kontaktuppgifter till dem

Organisation på förskolan Rinkabyholm

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Rinkabyholm

Förskolan och vår omgivning på förskolan Rinkabyholm

Miljöer barnen på förskolan Rinkabyholm vistas i