Om förskolan Rinkabyholm

Verksamhetsidé

Att lära genom leken. Vi har i enheten ett övergripande tema för enheten, med delteman beroende på barnets ålder. Utifrån det har sedan avdelningarna i sin tur olika projekt där vi arbetar utifrån barnets och gruppens behov av utveckling och mognad.

Att bo och leva i Rinkabyholm

Rinkabyholm står i detta nu för en omfattande och spännande exploatering där nya vägnät görs, nybyggnation av förskola och skola antas, nyproduktion av bostäder planeras, och en helt ny stadsdel kommer växa fram. Vi står inför en spännande framtid och vill gärna dela den med er.

Rinkabyholm är idag ett samhälle cirka 9 km söder om Kalmar, och här finns förskola, skola F-6, fritidshem, livsmedelsbutik, café, pizzeria, frisör och bibliotek.

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Kontakta förskolan Rinkabyholm

Avdelningar på förskolan Rinkabyholm

Förskolan Rinkabyholms avdelningar och kontaktuppgifter till dem

Organisation på förskolan Rinkabyholm

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Rinkabyholm

Förskolan och vår omgivning på förskolan Rinkabyholm

Miljöer barnen på förskolan Rinkabyholm vistas i