Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan rinkabyholm

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Rinkabyholm

Likabehandlingsplan för förskolan Rinkabyholm

Fotografering i förskolan Rinkabyholm

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Rinkabyholm

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring för barn på förskolan Rinkabyholm

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017