Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Planer och styrande dokument på förskolan Pulpeten Smedjan

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom välkommen till förskolan pulpeten smedjan

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Pulpeten Smedjan

Här kan du läsa om förskolan Pulpeten Smedjans verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö på förskolan Pulpeten Smedjan

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Publicerad: 4 december 2020