Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Om förskolan

Förskolans organisation

Enheten Pulpeten-Smedjan består av två förskolor, Förskolan Pulpeten som ligger på Slätmossevägen 4 och Förskolan Smedjan på Spelarvägen 11. Båda enheterna har samma rektor, administration och pedagogiska tanke.

Organisation utifrån barnens behov

I vår organisation utgår vi från att båda förskolorna arbetar åldersindelat i så stor utsträckning som det är möjligt. Detta kan variera utifrån sammansättning och åldrar på barnen som finns i vår enhet just då. Avdelningarnas miljö är åldersanpassad och utmaningarna i miljö och material stegras under barnens tid på förskolan.

Vi samarbetar över avdelningarna på hela förskolan för att skapa en trygghet för både barn och vårdnadshavare.

På förskolan Pulpeten och Smedjan arbetar båda husen med ett gemensamt tema: Hållbar framtid. Utbildningen utgår från vår läroplan men även våra verksamhetsmål och vår gemensamma verksamhets ide. Arbetet med vårt tema växer fram genom lyssnande och delaktiga pedagoger som sätter varje barns lärande i focus.

“En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

(Lpfö18)

Fler sidor inom välkommen till förskolan pulpeten smedjan

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Pulpeten Smedjan

Här kan du läsa om förskolan Pulpeten Smedjans verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Pulpeten Smedjan

Här finns länkar till förskolan Pulpeten Smedjans styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö på förskolan Pulpeten Smedjan

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022
Publicerad: 4 december 2020