Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Visioner och mål

Vision och värdegrund

Förskolan Pulpeten Smedjan arbetar vi utifrån vår verksamhetsidè och de valda värdeorden:

  • Allas lika värde
  • Trygghet
  • Glädje
  • Engagemang
  • Respekt

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan pulpeten-smedjan

Planer och styrande dokument på förskolan Pulpeten - Smedjan

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på förskolan Pulpeten - Smedjan

Information om inskolning till förskoleklass

Miljö på förskolan Pulpeten-Smedjan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Pulpeten-Smedjan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 19 maj 2017