Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan pulpeten-smedjan

Visioner och mål på förskolan Pulpeten - Smedjan

Det här vill vi på förskolan Pulpeten-Smedjan

Barnets lärande på förskolan Pulpeten - Smedjan

Information om inskolning till förskoleklass

Miljö på förskolan Pulpeten-Smedjan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Pulpeten-Smedjan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Publicerad: 19 maj 2017