Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar. Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Visioner och mål på förskolan Pulpeten - Smedjan

Det här vill vi på förskolan Pulpeten-Smedjan

Planer och styrande dokument på förskolan Pulpeten - Smedjan

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande på förskolan Pulpeten - Smedjan

Information om inskolning till förskoleklass

Miljö på förskolan Pulpeten-Smedjan

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Pulpeten-Smedjan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk