Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Pulpeten Smedjan

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar. Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Fler sidor inom om förskolan

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Planer och styrande dokument på förskolan Pulpeten Smedjan

Här finns länkar till förskolan Pulpeten Smedjans styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö på förskolan Pulpeten Smedjan

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Publicerad: 4 december 2020