Organisation

Organisation utifrån barnens behov

Målet

Förskolan ska erbjuda pojkar och flickor ett lärande i olika lärmiljöer ute och inne.

Syfte

Att i den dagliga verksamheten erbjuda en mindre grupp barn tillfällen till lek, samarbete, rörelse och andragrupp aktiveter ute.

Fler sidor inom om förskolan pulpeten-smedjan

Förskolan och vår omgivning på förskolan Pulpeten - Smedjan

Förskolan Pulpeten-Smedjans miljöer och omgivning

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Avdelningar på förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontaktuppgifter till förskolan Pulpeten- och Smedjans avdelningar

Senast uppdaterad: 16 augusti 2019
Publicerad: 19 maj 2017