Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Organisation

Organisation utifrån barnens behov

I vår organisation utgår vi från att båda förskolorna arbetar åldersindelat i så stor utsträckning som det går. Detta kan variera utifrån sammansättning och åldrar på barnen som finns i vår enhet just då. Avdelningarnas miljö är åldersanpassad och utmaningarna i miljö och material stegras under barnens tid på förskolan.

Vi samarbetar över avdelningarna på hela förskolan för att skapa en trygghet för både barn och vårdnadshavare, ibland kortvarigt för dagen men kan även vara i mer långsiktiga lösningar.

På våra förskolor Pulpeten och Smedjan arbetar båda husen med ett gemensamt tema: Hållbar framtid. Utbildningen utgår från vår läroplan men även våra verksamhetsmål och vår gemensamma verksamhets ide. Arbetet med tema växer fram genom lyssnande och delaktiga pedagoger som sätter varje barns lärande i focus.

“En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

(Lpfö18)

Fler sidor inom om förskolan pulpeten-smedjan

Förskolan och vår omgivning på förskolan Pulpeten - Smedjan

Förskolan Pulpeten-Smedjans miljöer och omgivning

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Avdelningar på förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontaktuppgifter till förskolan Pulpeten- och Smedjans avdelningar

Senast uppdaterad: 4 september 2020
Publicerad: 19 maj 2017