Om förskolan Pulpeten - Smedjan

På förskolan Pulpeten-Smedjan arbetar vi utifrån vår verksamhetsidé och de valda värdeorden: Allas lika värde, Trygghet, Glädje, Engagemang och Respekt.

På förskolan Pulpeten-Smedjan bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete. Förskolan
Pulpeten-Smedjan har fått intern utmärkelse "Jämställd förskola" för sitt systematiska jämställdhetsarbete 2013 och 2016.

Våra förskolor har Grön Flagg-utmärkelse.

Verksamhetsidé

Vi ser barn som unika, kompetent, nyfikna med olika intressen, erfarenheter och förmågor. Alla har olika förutsättningar och en inneboende vilja och lust att utvecklas och lära.

Lärandet är individuellt kontinuerlig process där kunskaperna utvecklas utifrån de förutsättningar, sammanhang och samspel barnet möter och befinner sig i.

Vuxna och barn lär ömsesidigt av och med varandra och det är i mötet som det skapas kunskap.

Att bo och leva i Lindsdal

Förskolan Pulpeten-Smedjan är belägen i Lindsdal cirka 1 mil norr om Kalmar, i ett naturskönt område med tillgång till skog och ängsmarker. I Lindsdal finns det ett centrum med mataffär och annan service. Förskolan Pulpeten och förskolan Smedjan har ett nära samarbete med Lindsdalsskolorna.

Organisation på förskolan Pulpeten - Smedjan

Så här har vi organiserat oss på Pulpeten-Smedjan

Förskolan och vår omgivning på förskolan Pulpeten - Smedjan

Förskolan Pulpeten-Smedjans miljöer och omgivning

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Avdelningar på förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontaktuppgifter till förskolan Pulpeten- och Smedjans avdelningar