Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Om förskolan Pulpeten - Smedjan

På förskolan Pulpeten-Smedjan arbetar vi utifrån vår verksamhetsidé och de valda värdeorden: Allas lika värde, Trygghet, Glädje, Engagemang och Respekt.

På förskolan Pulpeten-Smedjan bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete. Förskolan
Pulpeten-Smedjan har fått intern utmärkelse "Jämställd förskola" för sitt systematiska jämställdhetsarbete 2013 och 2016.

Våra förskolor har Grön Flagg-utmärkelse.

Verksamhetsidé

Barnsyn/Kunskapssyn

Vi ser barn som unika, kompetenta, nyfikna med olika intressen, erfarenheter och förmågor. Alla har olika förutsättningar och en inneboende vilja och lust att utvecklas och lära. Lärandet är en individuell kontinuerlig process där kunskaperna utvecklas utifrån de förutsättningar, sammanhang och samspel barnet möter och befinner sig i. Vuxna och barn lär ömsesidigt av och med varandra och det är i mötet som det skapas kunskap.

Värdegrunden

Enhetens värdeord är:

Allas lika värde

Alla är olika och alla är lika värda, alla är lika betydelsefulla och olikheter berikar.

Trygghet

Alla vågar vara sig själva och blir respekterade i sina känslor och åsikter.

Jag ser dig - Du är viktig för mig

Glädje

Vi ser möjligheter och har roligt tillsammans med barnen. Vi bemöter barn och vuxna med en positiv syn/inställning

Engagemang

Vi är närvarande pedagoger och tar tillvara på barnens tankar och funderingar. Vi reflekterar tillsammans och utmanar barnen vidare

Respekt

Alla blir respekterade och respekterar varandra för den man är. Alla får göra sin röst hörd, vi lyssnar på varandra och vi respekterar varandras lekar och aktiviteter


Att bo och leva i Lindsdal

Förskolan Pulpeten-Smedjan är belägen i Lindsdal cirka 1 mil norr om Kalmar, i ett naturskönt område med tillgång till skog och ängsmarker. I Lindsdal finns det ett centrum med mataffär och annan service. Förskolan Pulpeten och förskolan Smedjan har ett nära samarbete med Lindsdalsskolorna.

Organisation på förskolan Pulpeten - Smedjan

Så här har vi organiserat oss på Pulpeten-Smedjan

Förskolan och vår omgivning på förskolan Pulpeten - Smedjan

Förskolan Pulpeten-Smedjans miljöer och omgivning

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontakta förskolan Pulpeten - Smedjan

Avdelningar på förskolan Pulpeten - Smedjan

Kontaktuppgifter till förskolan Pulpeten- och Smedjans avdelningar